Koop Generieke Cialis online tegen de beste prijs 2024
4.85 / 127

Koop Generieke Cialis online tegen de beste prijs 2024

4.85 / 127
Erectiele disfunctie (ED) is een veel voorkomend probleem bij mannen, niet alleen in Nederland maar over de hele wereld, vooral als ze volwassen worden. Deze aandoening tast niet alleen de lichamelijke gezondheid aan, maar oefent ook een aanzienlijke psychologische druk uit, waardoor de levenskwaliteit en het gevoel van eigenwaarde afnemen.
Met de ontwikkeling van de farmaceutica is er een aantal geneesmiddelen op de markt gekomen om erectiestoornissen effectief te behandelen, waaronder fosfodiësterase type 5 (PDE-5) remmers een speciale plaats innemen. Geneesmiddelen in deze categorie, zoals Cialis Generieke, bieden een betrouwbare oplossing voor het herstellen van de potentie. Door de betaalbare prijs en de effectiviteit van de tabletten kunnen mannen genieten van een bevredigend seksleven.

Koop Cialis Generieke 20 mg bij online apotheek pillen-nederland.com tegen de beste prijs in Nederland.

Generieke Cialis

Prijs van Generieke Cialis

In onze online apotheek kunt u goedkope Generieke Cialis kopen zonder recept. In onze online apotheek kunt u goedkope generieke Cialis kopen zonder recept. Lees de prijzen hieronder, kies de dosering en verpakkingsgrootte die u nodig heeft. Plaats vervolgens uw bestelling en ontvang een kwaliteitsmedicijn tegen betaling bij aflevering.

 • Prijs Generieke Cialis 2,5 mg: €27,15 - €247,65 (kleine verpakking - 10 tabletten, grote verpakking - 360 tabletten);
 • Prijs Generieke Cialis 5 mg : € 27,99 - € 255,31 (kleine verpakking - 10 tabletten, grote verpakking - 360 tabletten);
 • Prijs Generieke Cialis 10 mg : 29,91€ - 369,99€ (kleine verpakking - 10 tabletten, grote verpakking - 360 tabletten);
 • Prijs Generieke Cialis 20 mg : 29,99€ - 406,99€ (kleine verpakking - 10 tabletten, grote verpakking - 360 tabletten);
 • Prijs Generieke Cialis 40 mg : 35,99€ - 455,11€ (kleine verpakking - 10 tabletten, grote verpakking - 360 tabletten).

Wat is Cialis Generieke ?

Cialis Generieke is een universeel geneesmiddel voor de behandeling van erectiestoornissen bij mannen. Het werkzame bestanddeel is Tadalafil. Deze stof behoort tot de groep van FDE-5 remmers, die helpen om de gladde spieren van de bloedvaten in het geslachtsorgaan te ontspannen, waardoor de bloeddoorstroming verbetert en het gemakkelijker wordt om een erectie te krijgen tijdens seksuele opwinding.
De generieke vorm van het geneesmiddel heeft dezelfde therapeutische effecten als het originele Cialis, dankzij de identieke samenstelling en concentratie van het werkzame bestanddeel.

Werkingsprincipe

Tadalafil behoort tot een groep farmaceutische verbindingen die bekend staan als fosfodiësterase type 5 (PDE-5)-remmers. Deze stoffen werken door het blokkeren van het FDE-5 enzym, dat cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP) afbreekt, een molecuul dat een sleutelrol speelt bij het reguleren van de bloedstroom naar de penis. Het onderdrukken van de activiteit van FDE-5 leidt tot verhoogde cGMP-niveaus in de gladde vasculaire spieren, wat helpt om de bloedvaten te ontspannen en de bloedstroom te verbeteren.

Eliminatietijd uit het lichaam

Een van de belangrijkste eigenschappen van tadalafil is dat het tot 36 uur na inname werkzaam blijft, waardoor gebruikers meer flexibiliteit hebben bij het plannen van seksuele activiteit. Het wordt langzaam gemetaboliseerd in het lichaam, met een halfwaardetijd van ongeveer 17,5 uur, wat de langdurige effecten verklaart. De stof wordt over het algemeen binnen 36 tot 48 uur volledig uit het lichaam verwijderd. Het is daarom geschikt voor zowel dagelijks als eenmalig gebruik.

Ontdek de prijs van generische Cialis in onze online apotheek.

Instructies: indicaties voor gebruik, duur van gebruik

Cialis Generieke wordt gebruikt voor de behandeling van mannen die lijden aan een aandoening waarbij het krijgen en behouden van een erectie onvoldoende is voor zinvolle geslachtsgemeenschap. Het wordt ook gebruikt om symptomen van goedaardige prostaathyperplasie (BPH) te behandelen, waaronder frequent of urgent urineren bij mannen.
De tabletten kunnen onafhankelijk van de maaltijd worden ingenomen. Het is belangrijk om te weten dat Cialis Generieke alleen effectief is bij opwinding en het seksuele verlangen niet verhoogt.

Hoe lang Cialis Generieke ingenomen moet worden, wordt individueel bepaald aan de hand van de gezondheidstoestand en de reactie van het lichaam. In het geval van dagelijks gebruik in een lage dosis (2,5-5 mg), kan het geneesmiddel worden gebruikt voor een lange periode, tot enkele maanden of zelfs enkele jaren, onder regelmatig medisch toezicht. In het geval van episodische behandeling (10-20 mg) is toediening naar behoefte toegestaan, maar beperkt tot eenmaal per 24 uur.

Dosering

Tadalafil, het werkzame bestanddeel in Cialis Generieke, is verkrijgbaar in verschillende sterktes, waaronder 2,5 mg, 5 mg, 10 mg en 20 mg. De verschillende percentages van het bestanddeel in het geneesmiddel maken een geïndividualiseerde therapie mogelijk, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en tolerantie van de patiënt.
De keuze van de dosering moet door een arts worden gemaakt op basis van de medische voorgeschiedenis van de patiënt, de mate van erectiestoornissen, de aanwezigheid van comorbiditeiten en de respons op de behandeling.

Aanbevolen dosis en maximale dosis

De aanbevolen dosis Tadalafil voor mannen is in de meeste gevallen 10 mg, 30 minuten voor de seksuele activiteit in te nemen, met de mogelijkheid om de dosering aan te passen aan de individuele werkzaamheid en tolerantie. Bij dagelijkse inname wordt aangeraden de dosis te verlagen naar 2,5-5 mg eenmaal daags.
De maximaal mogelijke dosis tadalafil is 20 mg en mag niet vaker dan eenmaal per dag worden ingenomen. Tabletten met deze hoeveelheid werkzame stof worden over het algemeen voorgeschreven voor incidenteel gebruik wanneer het nodig is om de erectiele functie voorafgaand aan seksuele activiteit te verbeteren, na beoordeling van de verdraagbaarheid van lagere doses.

Patiënten met ernstige nier- of leverfunctiestoornissen moeten een arts raadplegen voordat zij het geneesmiddel gaan gebruiken, omdat aanpassingen nodig kunnen zijn.

Contra-indicaties

De contra-indicaties voor het gebruik van Cialis Generieke omvatten een aantal aandoeningen en situaties waarin het gebruik van dit geneesmiddel gevaarlijk kan zijn:

 • Allergische reacties: Intolerantie of allergie voor tadalafil of een ander bestanddeel van het geneesmiddel.
 • Gebruik van nitraten: gebruik van nitraten in welke vorm dan ook, waaronder nitroglycerine en amylnitriet ("poppers"), vanwege het risico van een aanzienlijke en mogelijk gevaarlijke bloeddrukdaling in geval van associatie met tadalafil.
 • Hartziekte: recent myocardinfarct (binnen de laatste 3 maanden), ongecontroleerde angina pectoris, aritmie of hartfalen.
 • Hypotensie of hypertensie: ongecontroleerde hoge of lage bloeddruk.
 • Cerebrovasculair accident (CVA): slachtoffer van een CVA in de afgelopen 6 maanden.
 • Verlies van gezichtsvermogen: zeldzame oogziekte bekend als anterieure ischemische optische neuropathie (AION) of netvliesaandoeningen zoals retinitis pigmentosa.
 • Ernstige leverziekte: actieve leverziekte of ernstig leverfalen.
 • Ernstige nierinsufficiëntie: behoefte aan dialyse of aanzienlijke vermindering van de nierfunctie.
 • Misvormingen van de penis: aandoeningen zoals angulatie, caverneuze fibrose of de ziekte van Peyronie.
 • Aandoeningen die predisponeren voor priapisme: leukemie, multipel myeloom, sikkelcelanemie.

Gelijktijdige toediening met andere geneesmiddelen uit dezelfde groep wordt niet aanbevolen. Voordat u begint met het innemen van Cialis Generieke moet u een arts raadplegen om contra-indicaties uit te sluiten en mogelijke risico's te beoordelen.

Bijwerkingen

Tijdens het gebruik van Cialis Generieke kunnen sommige patiënten bijwerkingen ervaren. Deze bijwerkingen zijn vaak tijdelijk en van matige intensiteit. De meest voorkomende zijn hoofdpijn en dyspepsie, die over het algemeen vanzelf verdwijnen als het lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. Een klein percentage van de patiënten kan ook last krijgen van rugpijn, spierpijn, blozen in het gezicht, verstopte neus of maagklachten.
In zeldzame gevallen kunnen ernstigere bijwerkingen optreden, zoals veranderingen in het gezichtsvermogen of plotseling gehoorverlies.
In dat geval moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Langdurige erectie, bekend als priapisme, is weliswaar uiterst zeldzaam, maar vereist ook dringend medisch ingrijpen om langdurige schade aan orgaanweefsel te voorkomen. In extreem zeldzame gevallen is het mogelijk om een ernstige allergische reactie te ontwikkelen of een aandoening die bekend staat als anterieure ischemische optische neuropathie, die kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen.

De aanwezigheid van hart- en vaatziekten verhoogt het risico op hartproblemen bij het gebruik van erectiemedicatie. Patiënten moeten bijwerkingen of veranderingen in hun gezondheid tijdens het gebruik van dit geneesmiddel onmiddellijk melden aan hun arts.

Interacties met geneesmiddelen

Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Cialis Generieke, omdat de interacties met bepaalde geneesmiddelen kunnen leiden tot aanzienlijke veranderingen in de werkzaamheid van de behandeling en een verhoogd risico op bijwerkingen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de combinatie van Tadalafil met nitraatbevattende geneesmiddelen, zoals nitroglycerine voor de behandeling van angina pectoris, omdat dit kan leiden tot een gevaarlijke daling van de bloeddruk.
U kunt ook generieke Cialis 5 mg bestellen via onze website.
Zonder eerst een arts te raadplegen, is het raadzaam om te voorkomen dat u het tegelijk inneemt met geneesmiddelen die priapisme kunnen veroorzaken, zoals alfa-adrenoblokkers die worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen.
CYP3A4-remmers (zoals ketoconazol, erytromycine en grapefruitsap) kunnen de concentratie van tadalafil in het bloed verhogen, waardoor het risico op bijwerkingen kan toenemen. Daarnaast kunnen generieke geneesmiddelen die CYP3A4 induceren, zoals rifampicine, de werkzaamheid van de werkzame stof verminderen.

Alcoholgebruik kan bijwerkingen zoals duizeligheid of hoofdpijn versterken, dus alcoholgebruik moet tijdens de behandeling worden beperkt.

Voorzichtigheid is geboden bij mannen die anticoagulantia of ontstekingsremmers gebruiken. Het is belangrijk dat de behandelend arts op de hoogte is van alle geneesmiddelen, vitaminen en supplementen die de patiënt gebruikt, om mogelijk schadelijke interacties tussen geneesmiddelen te minimaliseren.

Voordelen van Cialis Generieke

Generieke heeft een aantal voordelen die het een populaire keuze maken onder de erectiestoornissen (ED) medicijnen:
 • Langdurige werking: het biedt meer vrijheid en flexibiliteit in het plannen van seksuele activiteit, in tegenstelling tot andere erectiemiddelen waarvan de therapeutische effecten beperkt zijn tot een paar uur.
 • Snelle werking: Cialis Generieke begint te werken binnen 30 tot 60 minuten na inname;
 • Flexibele dosering: de tabletten zijn verkrijgbaar in verschillende doseringen, zodat de meest geschikte dosis kan worden afgestemd op de mate van erectiestoornis en tolerantie voor het geneesmiddel.
 • Zeer effectief: geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen, waaronder mensen met aandoeningen zoals diabetes en postoperatieve prostaatverwijdering.
 • Goed verdragen: de meeste mensen verdragen het medicijn goed en eventuele tijdelijke bijwerkingen zijn over het algemeen mild of matig.
 • Positief effect op de levenskwaliteit: het heeft een gunstig effect op de algemene psychologische toestand van mannen en vergroot hun zelfvertrouwen.
 • Gebruik bij goedaardige prostaathyperplasie: tadalafil is goedgekeurd om de symptomen van goedaardige prostaathyperplasie te behandelen, waardoor het een universele oplossing is voor patiënten die aan deze aandoening lijden.

Cialis Generieke is een belangrijk hulpmiddel bij de behandeling van erectiestoornissen en verbetert het welzijn van mannen die met dit probleem te maken hebben.

 • Gys

  Geweldig product, ik kan gaan voor een lange tijd sterk, dank u aan cialis en mijn arts.

 • Judith

  het werkt geweldig! Mijn man maakt me er blij mee!

 • Petrus

  Het werkt geweldig, de eerste keer dat ik het probeer en het doet precies wat ik hoopte, zeker een aanrader!

 • Juliaan

  Gegroet, ik ben zeer tevreden met de resultaten. Ik heb geen hoofdpijn of andere secundaire effecten ervaren. Het werkte 1 nacht en ik voelde verbetering ten opzichte van de andere 2 dagen. Mijn vriendin was tevreden en ik voel me veel beter en gelukkiger dan ooit tevoren.

 • Odo

  Moet toegeven dat ik aangenaam verrast was dat dit werkte zoals voorgeschreven. Gewoon een tweede bestelling plaatsen!

 • Remko

  Ik ben dol op dit product. Dit is mijn eerste aankoop. Het is zeer effectief beter dan de meeste producten, ik heb ervaren dat een lange levensduur echt is.

 • Gerritdien

  Het product werkte snel en verbeterde de prestaties wonderwel. Ik was sceptisch, maar niet meer. Absoluut het geld waard en je hebt geen recept nodig.

 • Bas

  Voortreffelijk! Eerste prijs !!

 • Tim

  De hele dag, de hele nacht maakte de pil me een held.

 • Daan B.

  Toen mijn vrouw "GOD IK LIEF DIT PILLEN" schreeuwde toen we plezier hadden, dacht ik dat Cialis een 10 rating geeft!

 • Floris

  Geweldig product, ik kan lange tijd sterk gaan, dankzij cialis en mijn dokter.

 • Evi, 40

  Mijn man maakt gebruik van Cialis 20 mg voor eenmalig gebruik, die hem heeft geholpen om zijn af en toe ED en symptomen van BPH te overwinnen. Hij gebruikt niet langer Tamsulosin. We zijn beide erg tevreden over de uitkomst. Cialis heeft bijgedragen aan het vergroten van zijn vertrouwen tijdens voorspel en omgang.

 • Hugo, 39

  Ik heb veel moeilijker en langdurige erecties ervaren, die op zijn beurt de lengte en de omtrek terug naar een jongere tijd vergroot, waardoor mijn vrouw en ik plezieriger gemaakt hebben. Zelfs wakker geworden met een erectie die ik niet begreep dat ik had gemist zo veel.

Título
kenmerken:
Website cijfer
Prijs / Prestatie
Verzenden Tevredenheid
Aanbeveling
Uw mening:

Door gebruik te maken van de pillen-nederland.com website gaat u akkoord met ons cookiebeleid.