Koop Xarelto 20 mg zonder recept
4.82 / 147

Koop Xarelto 20 mg zonder recept

4.82 / 147

Behandeling van diepe veneuze trombose brengt een risico op een grote bloeding met zich mee, die levensbedreigend kan zijn. Het geneesmiddel Rivaroxaban, ontwikkeld door Bayer Corporation en in de apotheek verkrijgbaar onder de naam Xarelto, remt de werking van een stof die de vorming van stolsels in bloedvaten bevordert. Anticoagulantia, remmers van factor Xa, verminderen de kans op bloedstolling. Generieke en originele Xarelto, goedgekeurd in meer dan honderd landen, is goedgekeurd voor de behandeling van longtrombo-embolie, om te voorkomen dat bloedvaten scheuren. In onze online apotheek kun je Xarelto kopen zonder recept.

Generieke Xarelto

Hoe kan ik Xarelto zonder recept kopen in Nederland?


Xarelto is een direct antistollingsmiddel, waarvan het werkzame bestanddeel Rivaroxaban is. Het wordt geleverd in de vorm van ronde tabletten met een roodbruine coating van ijzeroxide, titaniumdioxide en hypromellose, verpakt in blisterverpakkingen van 10 en 14 stuks. Het Bayer-kruis staat op één zijde van de biconvexe tabletten, terwijl op de andere zijde een driehoek staat met de dosering "10", "15" of "20".

Naast het werkzame bestanddeel bevat het geneesmiddel hulpstoffen, waaronder :
 • natriumlaurylsulfaat ;
 • lactosemonohydraat
 • microkristallijne cellulose ;
 • magnesiumstearaat.

Om de prijs van Xarelto te weten te komen en het geneesmiddel te kopen, vul je gewoon de naam van het geneesmiddel in het zoekvak in op de site van pillsgenerique.com apotheek. Hier kunt u het geneesmiddel kopen zonder recept met snelle betaling tot levering in Nederland .

Xarelto prijs

Xarelto 20 mg :

 • 28 tabletten - 167.72€ ;
 • 56 tabletten - 319.76€ ;
 • 84 tabletten - 462.84€ ;
 • 112 tabletten - 595,84€ ;
 • 140 tabletten - 727,72€ ;
 • 168 + 28 tabletten - €976,08.
Xarelto 10 mg :

 • 14 tabletten - 37,66€ ;
 • 28 tabletten - €63,56
 • 42 tabletten - €93,66
 • 56 tabletten - €123,76;
 • 70 tabletten - 153,29€ ;
 • 84 tabletten - 180,61€ ;
 • 98 tabletten - €206,78.

Wat is Xarelto?


Rivaroxaban, dat behoort tot de klasse van directe anticoagulantia, blokkeert antitrombine en werkt selectief op de factor Xa-activiteit, waardoor de interne en externe routes van het eiwit dat verantwoordelijk is voor de bloedstolling worden onderbroken, de reologische eigenschappen van vloeibaar bindweefsel worden genormaliseerd en de vorming van bloedstolsels die de bloedvaten verstoppen wordt onderdrukt.
Rivaroxaban, dat als hoofdbestanddeel in Xarelto zit, heeft door het remmen van de activiteit van factor Xa geen invloed op de aggregatie van bloedplaatjes die beschermen tegen bloedverlies, dus tijdens de behandeling met een oraal antistollingsmiddel hoeven de reologische parameters niet te worden gecontroleerd door een hematoloog. Hoewel Rivaroxaban is afgeleid van oxazolidinon, een chemisch antibioticum, heeft het middel geen antimicrobiële werking.

Na gebruik van Xarelto komen grote systemische bloedingen veel minder vaak voor dan na gebruik van warfarine, dat wordt gebruikt om trombo-embolie te behandelen en ischemische beroertes te voorkomen, maar de incidentie van bloedingen in maagvaten is hoger. Rivaroxaban is gemakkelijker toe te dienen dan indirect werkende anticoagulantia, die via injectie worden toegediend.

Werkingsprincipe


Door de activiteit te remmen van een stof die deel uitmaakt van een complex dat aan het oppervlak van bloedcellen wordt gevormd met de stollingsfactoren X en V, voorkomt Xarelto de vorming van een bloedstolsel. Als het losraakt, kan het stolsel een ader of ander bloedvat blokkeren, wat gevaarlijk is voor myocardinfarct en longtrombo-embolie. Eén molecuul factor Ha werkt als katalysator voor de vorming van duizenden kleine deeltjes stollingsenzym, waardoor de reactiesnelheid van factor Ha 300.000 keer zo hoog wordt, wat leidt tot een proces dat bekend staat als de "protrombine-explosie".

Behandeling met het antistollingsmiddel Rivaroxaban :

 • Vermindert overmatige FX-activiteit ;
 • wijzigt de protrombinetijd ;
 • normaliseert de viskeuze eigenschappen van het bloed;
 • vermindert het risico op klontervorming in de bloedvaten.

Tot 95% van het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel wordt in het lichaam gebonden aan plasma-eiwitten via serumalbumine.

De biologische beschikbaarheid van Xarelto hangt af van de dosis van het werkzame bestanddeel, die varieert van 80 tot 100% voor 10 en 2,5 mg. Na inname van een tablet met 20 mg Rivaroxaban is de absolute waarde van de indicator niet hoger dan 65%. Als voedsel wordt geconsumeerd op hetzelfde moment als het antistollingsmiddel, neemt de biologische beschikbaarheid toe.
De maximale concentratie van het werkzame bestanddeel van Xarelto in het lichaam wordt waargenomen tussen 2 en 4 uur nadat het geneesmiddel is ingenomen.

Meer dan de helft van de oraal toegediende dosis Rivaroxaban wordt via de darm uitgescheiden in de urine in de vorm van inactieve metabolieten, en een kleiner deel wordt uitgescheiden in de feces.

De absorptie van het antistollingsmiddel wordt beïnvloed door de plaats waar Rivaroxaban vrijkomt in het maagdarmkanaal. Adsorptie van het geneesmiddel wordt verminderd als de stof in de distale dunne darm terechtkomt.

Bij jonge mensen wordt Xarelto gedurende 6 tot 10 uur uitgescheiden uit het plasma, en tot 13 uur bij ouderen.

Indicaties


Het antistollingsmiddel wordt voorgeschreven aan patiënten bij wie veneuze trombose en niet-valvulair fibrilleren is vastgesteld, evenals voor de behandeling van longtrombo-embolie en het voorkomen van herhaling van de aandoening. Xarelto is geïndiceerd bij patiënten met perifere arteriële en hartproblemen ter preventie van :

 • myocardinfarct ;
 • acute ischemie van de ledematen
 • cerebrale circulatiestoornissen.
Bij patiënten die een acuut coronair syndroom of stenttrombose hebben gehad, wordt Rivaroxaban voorgeschreven om een fatale afloop te voorkomen. Om myocardinfarct en ischemische beroerte te voorkomen, wordt het antistollingsmiddel ingenomen als onderdeel van een medicamenteuze behandeling in combinatie met acetylsalicylzuur en de geneesmiddelen Clopidogrel en Cardiomagnil, die het vermogen van bloedplaatjes om samen te klonteren verminderen.

Controle van de stollingsparameters tijdens de behandeling met Xarelto is alleen nodig in geval van een spoedoperatie of overdosering.

Bij adolescenten en kinderen die meer dan 30 kg wegen, wordt het geneesmiddel voorgeschreven bij veneuze trombo-embolie om herhaling te voorkomen en het wordt ingenomen door patiënten jonger dan 18 jaar na injectie van anticoagulantia.

Dosering

Bij patiënten met een coronair syndroom wordt, om fatale afloop en acute ischemie te voorkomen, de remmer tweemaal daags gedronken door een tablet met 10 of 15 mg Rivaroxaban.12-maandse therapie met het geneesmiddel wordt gestart onmiddellijk na het einde van de injectiemedicatie. In sommige gevallen kan de arts besluiten om de behandeling met Xarelto met maximaal 2 jaar te verlengen.
In geval van acute veneuze trombo-embolie of als een vaatoperatie nodig is, moet een antistollingstablet worden ingenomen in combinatie met ticlopedine en aspirine.

Bij patiënten met ischemie en het syndroom van Barre-Lieu wordt de dosis Xarelto verhoogd tot 100 mg, maar het geneesmiddel moet eenmaal daags worden ingenomen.

Een tablet wordt in zijn geheel doorgeslikt, met water, of in poedervorm en gegeten met sap of aardappelpuree, die voor gebruik worden gewassen. Als u de tablet vergeet in te nemen, zet de behandeling dan voort met de dosis die uw arts heeft aanbevolen.


Contra-indicaties


Xarelto beschermt patiënten die risico lopen op acuut hartfalen, ernstige vaataandoeningen die leiden tot gezondheidsverlies en vaak eindigen in de dood. Het geneesmiddel wordt gemakkelijk verdragen door patiënten, maar Rivaroxaban heeft talrijke contra-indicaties en tijdens de behandeling met de factor X-remmer zijn er bijwerkingen van verschillende systemen en organen.

Patiënten met overgevoeligheid voor Rivaroxaban en andere stoffen in het antistollingsmiddel mogen Xarelto niet gebruiken. Contra-indicaties zijn onder andere

 • ernstige nierfunctiestoornis ;
 • leverziekte die gepaard gaat met hemostase ;
 • zwangerschap en borstvoeding;
 • onvoldoende absorptie van galactose
 • aangeboren intolerantie voor melksuiker.
De veiligheid van Xarelto voor kinderen en adolescenten is niet vastgesteld, dus voor patiënten jonger dan 18 jaar bij wie longembolie is bevestigd, wordt het geneesmiddel voorgeschreven door een arts als de werkzaamheid van de toediening groter is dan het mogelijke risico.
U mag geen anticoagulantia gebruiken tijdens de zwangerschap, omdat Rivaroxaban bloedingen kan veroorzaken en, door de placenta te passeren, de foetus kan beschadigen. Het geneesmiddel is niet onderzocht bij vrouwen die borstvoeding geven en dierproeven geven aan dat het werkzame bestanddeel van Xarelto wordt uitgescheiden in de melk, dus behandeling met Rivaroxaban is gecontra-indiceerd als u borstvoeding geeft.
Xarelto mag niet worden gebruikt tijdens de behandeling van acuut coronair syndroom, veneuze trombose of longtrombo-embolie met heparine en zijn derivaten, of stollingsmiddelen in de vorm van dabigatran, apixaban of warfarine.
Xarelto moet met voorzichtigheid worden voorgeschreven bij patiënten :

 • met een grote kans op bloedingen ;
 • met een verergering van een ulcus of darmzweer;
 • met ongecontroleerde hypertensie;
 • met cerebrovasculaire afwijkingen;
 • met diabetes mellitus.
Rivaroxaban mag niet gelijktijdig worden ingenomen met antischimmelmiddelen zoals Ketonazol. Als bij de patiënt nierinsufficiëntie wordt vastgesteld, moet de antistollingsbehandeling onder strikt toezicht van een arts worden uitgevoerd om bloedingen te voorkomen.


Bijwerkingen


Om de veiligheid van Xarelto te beoordelen, werd een onderzoek uitgevoerd om gegevens te verzamelen over bijwerkingen bij patiënten die leden aan longtrombo-embolie en bij patiënten die een gewrichtsoperatie hadden ondergaan en het geneesmiddel gebruikten. Vaker dan andere bijwerkingen werden bloedingen waargenomen - nasale en gastro-intestinale, waarvan het risico verhoogd is bij patiënten met ernstige hypertensie. Er is een daling van het hemoglobinegehalte gemeld:

 • duizeligheid ;
 • bleekheid van de huid
 • oedeem ;
 • dyspneu.
Bij een klein aantal patiënten reageert het cardiovasculaire systeem op herhaald gebruik van Rivaroxaban met een duidelijke daling van de bloeddruk, zeldzamer met een stijging van de hartslag.

Hoofdpijn, syncope en hemoptoë zijn bijwerkingen van Rivaroxaban op het zenuwstelsel en het ademhalingssysteem.
Bij patiënten die hebben deelgenomen aan antistollingstests zijn gevallen geregistreerd die wijzen op reacties van inwendige organen, hoewel zelden:

 • veranderde galstroom ;
 • nierfalen als gevolg van bloedingen;
 • pijn in het buikvlies, ongemak in de maag;
 • droogte van de mondslijmvliezen ;
 • misselijkheid, dyspepsie, braken.
Bij het observeren van patiënten die Xarelto gebruiken, is in het beginstadium van de behandeling jeuk, huiduitslag en urticaria waargenomen. Bij ernstige huidreacties wordt de behandeling met het geneesmiddel gestaakt.

Sommige patiënten die het antistollingsmiddel hebben ingenomen, hebben geklaagd over duizeligheid en kortdurend bewustzijnsverlies, waardoor hun rijvaardigheid werd beïnvloed. Deze patiënten mogen niet autorijden tijdens de behandeling met Xarelto.

Gegevens uit laboratoriumonderzoek naar het geneesmiddel laten een toename zien van de bilirubineconcentratie, amylase- en transaminaseactiviteit, evenals veranderingen in stollingsparameters.

Een overdosis Xarelto van niet meer dan 600 mg veroorzaakt over het algemeen geen bloeding of andere bijwerkingen. Sorbens zoals actieve kool worden gebruikt om de absorptie van het geneesmiddel te verminderen. In het geval van een complicatie wordt de behandeling met Rivaroxaban gedurende 6 tot 12 uur onderbroken. Om neusbloedingen te stoppen en de hemodynamiek te herstellen, wordt een massa plasma of erytrocyten toegediend. Als er geen effect is, worden omgekeerde anticoagulantia geselecteerd, die bindingskenmerken bieden die vergelijkbaar zijn met die van Rivaroxaban en het bloedverlies verminderen.

Interacties


De combinatie van alcoholische dranken en Xarelto kan waarschijnlijk een bijwerking veroorzaken in de vorm van een bloeding. Het wordt aanbevolen om Xarelto 4 of 5 dagen na het gebruik van alcohol in te nemen.

Xarelto of Eliquis


Xarelto en Eliquis zijn beide goedgekeurd door de FDA om het bloed te verdunnen, bloedstolsels te voorkomen en longembolie en veneuze trombose te behandelen. Deze geneesmiddelen behoren tot de klasse van de factor X-remmers, maar er zijn verschillen tussen beide. Bij het voorschrijven van een van deze anticoagulantia houdt de arts rekening met de toestand van de patiënt, de aanwezigheid van bijkomende pathologieën en de waarschijnlijkheid van complicaties na toediening.

Het gebruik van Xarelto wordt aanbevolen:

 • om het risico op bloedingen en systemische embolie te verminderen bij patiënten met een onregelmatig hartritme;
 • om veneuze trombose te behandelen en te voorkomen bij patiënten die een artroplastiek aan de onderste ledematen hebben ondergaan;
 • om hartaanvallen, beroertes en vliegen te voorkomen bij mensen die lijden aan ischemie.
Rivaroxaban, verkrijgbaar in orale tabletvorm, vermindert de productie van een enzym dat stolling veroorzaakt. Het heeft daarom effect op de behandeling van ziekten die ontstaan wanneer bloedstolsels worden gevormd.
Eliquis wordt aanbevolen voor de behandeling van veneuze trombose en longtrombo-embolie, om het risico op bloedingen te verminderen bij patiënten die lijden aan niet-valvulair fibrilleren, en om de kans op herhaling na de initiële behandeling van deze ziekten te verminderen.

Ter voorkoming van een beroerte wordt Xarelto ingenomen in een dosis van 20 mg 's avonds tijdens de maaltijd, voor de behandeling van trombose en embolie - eenmaal daags 15 mg. Een dosis van 10 milligram wordt aanbevolen na een gewrichtsendoprothese. Tweemaal daagse doses van 2,5 mg worden voorgeschreven voor Xarelto in geval van ischemie, om het risico op epileptische aanvallen te verminderen.
Voor de aandoeningen waarvoor Eliquis is geïndiceerd, is de eenmalige dosis 2,5 of 5 mg, tweemaal per dag ingenomen.
Uit een analyse van de resultaten van de onderzoeken blijkt dat de twee anticoagulantia even effectief zijn, maar dat de kans op bloedingen kleiner was na gebruik van Eliquis. Mensen die behandeld werden met Xarelto hadden meer last van stollingsaanvallen.

Eliquis is effectiever dan warfarine in het voorkomen van beroertes en trombo-embolie omdat het een stabiel effect heeft op factor Xa; Xarelto heeft deze superioriteit niet.

Eliquis wordt niet ingenomen met voedsel. Om de biologische beschikbaarheid van Rivaroxaban te verhogen, wordt Xarelto ingenomen met voedsel.

Bij patiënten met leverproblemen hoopt Eliquis, dat wordt uitgescheiden in de ontlasting, zich op in het lichaam; bij nierfunctiestoornissen hoopt Xarelto zich op, dat grotendeels wordt uitgescheiden in de urine.
Om trombo-embolie te voorkomen, wordt Xarelto bij voorkeur voorgeschreven aan patiënten die een gewrichtsoperatie hebben ondergaan, omdat dit geneesmiddel weinig effect heeft op de productie van enzymen in de lever.

Om maag- en hersenbloedingen te voorkomen, wordt Eliquis bij voorkeur voorgeschreven aan patiënten met nierfunctiestoornissen en atriumfibrilleren.

 • Max Vermeulen

  Ik nam het 6 weken na een ernstige operatie aan mijn knie. Ik wachtte op het ergste, maar het gebeurde nooit. Het medicijn verdient een aanbeveling.

 • Nina Koster

  Xarelto werkte niet omdat mijn ledematen te pijnlijk waren na inname. Overgestapt op andere pillen.

 • Groot

  Diepe veneuze trombose, man, 66 jaar oud. Ik heb geen problemen met Xarelto. Ik neem het medicijn nu drie en een half jaar en moet het blijven nemen. Het belangrijkste is om geen dosis te missen.

 • Fleur Smit

  Het werkt vrij goed tegen bloedstolsels in mijn longen. Maar er is één belangrijke bijwerking. Mijn menstruatie duurt nu tien dagen in plaats van 4. Het gaat gepaard met ongewoon hevige bloeding en stolsels. Ik probeer nu te begrijpen waar het vandaan komt en of Xarelto het veroorzaakt.

 • Stijn

  Slechts 5 maanden geleden ontdekte ik dat ik een longembolie had omdat ik moeite had met ademhalen. Dokters konden niet geloven dat ik nog leefde of dat ik zo lang was doorgegaan zonder enige tekenen van de ziekte te vertonen. Deze pillen hebben letterlijk mijn leven gered. En blijven dat doen.

 • Lotte Verhoeven

  Ik neem het tegen atriumfibrillatie, en het werkt. Soms heb ik ongemak in de onderrug en heuppijn. Hoe dan ook, ik denk dat er geen reden is om te stoppen met het nemen van het medicijn.

 • Isa Hoekstra

  Ik gebruik Xarelto al vijf jaar om bloedstolsels in de vaten van mijn longen te voorkomen. Geen ernstige bijwerkingen. Ik bloed alleen minder als ik me snij.

 • Daan Kuiper

  Het medicijn werkt goed voor mij. Ik neem het om de herhaling van bloedstolsels in longvaten te voorkomen. Ik heb geen ernstige bijwerkingen ervaren van het gebruik van Xarelto. Het lijkt echter dat sinds ik met de behandeling ben begonnen, mijn huid constant jeukt. Er is geen uitslag of vreemd uiterlijk, alleen de jeuk. Ik ben benieuwd of dit medicijn de oorzaak is.

 • Eva Mulder

  Ik heb Xarelto 3 jaar lang genomen (diagnose - diepe veneuze trombose). Mijn behandelingskuur eindigde een week geleden. En ik kan de resultaten delen. Ik heb geen hoofdpijn, licht in het hoofd of een wazig hoofd, en ik heb zelfs 's avonds genoeg energie. Het medicijn liet me anders voelen. Ik dacht dat het gewoon ouder worden was. Mijn zicht is ook verbeterd.

 • Graaf

  Ik neem Xarelto nu zeven maanden zonder ernstige bijwerkingen. Het enige dat me verbaast, is dat ik bijna niet bloed als ik gesneden word. De dokters zeggen dat het oké is.

 • Anna de Wit

  Dit medicijn hielp mijn bloedvaten na mijn heupvervangende operatie. Maar ik voelde me erg zwak en leed aan een droge mond gedurende de hele behandeling.

 • Milan de Vries

  Dit medicijn is mij voorgeschreven door een cardioloog omdat, in mijn geval, het risico op atriumfibrillatie hoog is. Bovendien ben ik net 82 geworden. Maar ik was niet voorbereid op zoveel bijwerkingen. Ik kreeg last van een maagklachten, beenpijn en verhoogde bloeddruk. Ben er zelf mee gestopt.

 • Noah Visser

  Ik had een keer een vreemd atriumfibrillatie-incident. Man, 65 jaar oud. Geen familiegeschiedenis van hartziekten. Met een hartslag van 152 werd ik naar de spoedeisende hulp gestuurd. Ik voelde me zwak, heet en gewoon verschrikkelijk. Het hart keerde terug naar normaal ritme, en xarelto 30 mg werd voorgeschreven als voorzorgsmaatregel. Zes dagen later zag ik de dokter. Met dit medicijn voelde ik me veilig. Geen bijwerkingen voor mij. Waarschijnlijk vanwege de korte duur, echter.

 • Liam Jansen

  Dit medicijn is best oké. Ik had atriumfibrillatie en belandde in het ziekenhuis. Ik gebruik Xarelto als bloedverdunner, aangezien een beroerte veel erger is dan eventuele bijwerkingen. Mijn vader had zeven beroertes in de twee jaar voor zijn dood op 55-jarige leeftijd. Af en toe heb ik last van pijn in mijn benen na het innemen van het medicijn, maar dat kan ik aan.

 • Sophie

  Vanwege mijn recente operatie gebruik ik dit medicijn nu 2 weken. Ik weet niet welk effect dit medicijn heeft op de bloedvaten, maar het heeft me wel laten lijden. Mijn benen voelden alsof ze in brand stonden. Daarna begonnen mijn armen pijn te doen. Gestopt met nemen en momenteel op zoek naar alternatieven met mijn dokter.

Título
kenmerken:
Website cijfer
Prijs / Prestatie
Verzenden Tevredenheid
Aanbeveling
Uw mening:

Door gebruik te maken van de pillen-nederland.com website gaat u akkoord met ons cookiebeleid.